خدمات
برای ثبت نام اینترنتی در دوره ها و کارگاه ها از دکمه زیر استفاده کنید.
مقالات
موسسه فرهنگی هنری سرزمین قصه های کهن در شهریور 93 با سرمایه گذاری شخصی وبر اساس 25 سال تجربه و تخصص فرهنگی در شهر اصفهان تاسیس گردید . این موسسه با شماره ثبت 4322 از شرکت ثبت شرکت های اصفهان و پروانه فعالیت در زمینه" قصه وداستان گویی وداستان نویسی ،کتاب خوانی ونقد کتاب " از اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان مشغول به فعالیت در مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان می باشد . تجربه 25 سال کار فرهنگی در زمینه کتاب وفرهنگ مطالعه ،قصه وفرهنگ قصه گویی ،تعاملات بسیار با خانواده ها ودغدغه هایشان ، سرعت تکنولوژی ،فوائد ومضرات آن ،موسسان را برآن داشت تا با استفاده از فرهنگ غنی قصه های ایرانی وملل ،با الهام از سادگی وتاثیرگذاری آن ها بازاری جدید را بوجود آورند تا پاسخی ساده اما کاربردی برای خانواده ها ودغدغه هایشان با شند .