تاریخچه، ماموریت و چشم انداز سرزمین کهن


تاریخچه
همه ما در فصلی از زندگی با قصه ها آشنا شدیم.ردپای این قصه ها همچنان برای ما شنیده می شود و گاهی گفته می شود.این گفت وشنود ها باعث دریافت آموخته ها و پیدایش لذت های پیدا و پنهان در زندگی ما گردیدند.موسس این مجموعه، قصه را هچون گوهری ناب یافتند و آن را محور فعالیت های این مجموعه قرار دادند.

این مجموعه برگزار کننده ی فعالیتهای فرهنگی ،هنری و آموزشی گوناگونی است.در دسته بندی این فعالیتها می توان از کلاسهای ترمیک ،کارگاههای کوتاه مدت و همچنین برگزاری جشنها و رویدادهای مختلف برای عموم مردم نام برد.

ما به عنوان مجموعه ای پیشرو در صنعت آموزش و سرگرمی همواره برای خود مسئولیت اجتماعی و مدنی در نظر گرفته ایم.سعی ما بر این است که همه ی فعالیتهای خود را با شعار شاد،پرامید و توانمند باشیم،همگام سازیم.

ماموریت
زندگی قصه ایست شنیدنی.ما برآن شدیم این قصه را در مسیر رشد انسان با نگاهی نو جاری سازیم و آرامش و لذت را در صنعت آموزش و سرگرمی گسترش دهیم.

چشم انداز موسسه
رویای ما ساختن ایرانی دوست داشتنی به وسیله ی انسان های شاد،پرامید و توانمند است.

 

موسسین سرزمین کهن

فرحناز علیزاده

موسس و مدیر عامل موسسه سرزمین قصه های کهن ،کارآفرین فرهنگی

مدیر دفتر مشاوره کارآفرینی تاک

- دانشجو دکتری فلسفه تعلیم وتربیت

ارشد کارآفرینی فرهنگی

 

من ایرانی می خواهم که آوازه اش در دنیا مردمانش باشند. مردمانی شاد، پر امید و توانمند که همواره به افق های بلند می نگرند و خلاق ،کوشا و اهل تفکر هستند.

شاید مادر بودن باعث شد که دنیای رنگارنگ کودکی را کشف کنم. از همان روزها بود که متوجه شدم آینده ی بشریت در دست آنهاست و سرمایه گذاری بر روی آنها یعنی ساختن آینده.

به عنوان یک انسان می خواهم نقشی در ساختن آینده ی روشن سرزمینم داشته باشم و امنیت، آرامش، شادی و سربلندی را به آیندگان هدیه کنیم.

 

اعظم قاسمی

مدیر دپارتمان آموزش موسسه سرزمین قصه های کهن

فکر میکنم سرنوشت هر کسی با چیزی گره خورده است ...چیزهایی که از آن گریزی نیست. قصه هم مرا انتخاب کرد و خواست که قصه بگویم ..پس قصه ام را آغاز کردم ..مثل همیشه یکی بود یکی نبود.

خانم اعظم قاسمی دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان ادبیات فارسی است. وی در حال حاضر مدیر دپارمان آموزش و یکی از موسسین موسه سرزمین قصه های کهن است. وی قبلا در سمت های مختلفی فعالیت داشته است:

مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مربی کارگاههای آموزشی داستان نویسی
کارگاههای آموزشی قصه گویی برگزار شده در موسسات و کشورهای مختلف
شرکت در جشنواره های مختلف