هنر آموخته ی موسیقی،شاخه ی موسیقی سنتی،ساز تار و سه تار

هنر آموخته ی دوره های موسیقی کودک

سابقه ی کار: 10 سال کار موسیقی سنتی 

 7 سال موسیقی کودک 

 3 سال موسیقی_ درمانی مراکز توانبخشی

 

نوشتن دیدگاه