روزگاری ، همه ما با گوش دادن به داستانهایی از والدین ، ​​ مادربزرگ ها ، مادربزرگها ، عمه ها و عموهای خود بزرگ شدیم. بعضی اوقات قدرتمند ، گاهی بی...

آموزش پیشرو واکنشی به سبک سنتی آموزش است. در واقع یک جنبش آموزشی است که ارزش یادگیری حقایق را با هزینه درک آنچه تدریس می شود ، ارزشیابی می کند. وقتی...

اصطلاح "آموزش پیشرو " نشان گر حرکتی است که در اواخر قرن نوزدهم در پاسخ به محدود بودن آموزش رسمی و سنتی زمان شروع شده است. هدف آموزش پیشرو ملاقات...

اشتیاق به خواندن از سنین پایین برای رشد کودک بسیار مهم و سرگرم کننده است! کودکان به طور غریزی عاشق کتاب و داستان هستند زیرا با ایده ها ، مکانها و...

نقاشی انگشتی یکی از بازیهای تخیلی است که در آن کودکان شکل ها و تصاویر بسیار ساده ای را با رنگ های مختلف و به وسیله ی انگشتان خود رسم می کنند و لذت...

قصّه‌گویی، سنّتی است بسیار دیرینه و دیرپا. گذر زمان، تغییر مکان و گسترش وسایل ارتباط جمعی در اهمیت، ارزش و تأثیر آن، تغییری ایجاد نکرده است....

در این روز هایی که همه ی والدین دغدغه ی سرگرمی فرزندان خود را در خانه دارند سعی داریم راهکارهایی به شما عزیزان ارائه دهیم از این رو در این مقاله و...

زندگی فرزند شما چگونه می تواند به وسیله ی آموزشهای مونته سوری تغییر کند؟ همه والدین امیدوارند که بهترین برنامه آموزشی را برای فرزندان خود پیدا کنند....