تاریخچه

روزهای پایانی تابستان 93 سرزمین قصه های کهن، فعالیت خود را، زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد.سرزمین از همان آغاز با عشق و شور، مکانی برای تجربه های تازه در حوزه قصه شد و محورتمام فعالیت ها با قصه بنیان گذاری شد. در پی این ایده ی تازه و با تکیه بر 25 سال سابقه کار در زمینه کودک و نوجوان، قصه و ادبیات، بر آن شدیم که شیوه های نوینی در زمینه ی آموزش و سرگرمی داشته باشیم.

سال ها از پی هم گذشت و تجربه ها هر روز نو تر شد و تلاش ها و عشق به کار با دیدن افق های روشن چند برابر. در این مسیر، در پی خلق شیوه ای نو جهت زندگی درست در سایه ی قصه، بر آنیم پس از پژوهش و بررسی، این روش را به عنوان روش آموزشی سرزمین به دنیای آموزش های پیشرو، معرفی کنیم.

گرچه در ابتدای راهیم، اما مصمم و با انگیزه به راهمان ادامه می دهیم.چرا که می دانیم ما با پرورش کودکان و نوجوانان، فردا را می سازیم.

   همواره پذیرای ایده های نو و خلاق هستیم و می دانیم که پشتکار و نوآوری و عشق چراغ راه ما خواهد بود.

ماموریت
زندگی قصه ایست شنیدنی.ما برآن شدیم این قصه را در مسیر رشد انسان با نگاهی نو جاری سازیم و آرامش و لذت را در صنعت آموزش و سرگرمی گسترش دهیم.

چشم انداز  
رویای ما ساختن ایرانی دوست داشتنی به وسیله ی انسان های شاد،پرامید و توانمند است.

 

بنیانگذاران

فرحناز علیزاده

بنیانگذار و مدیر عامل

"من، ایرانی می خواهم که آوازه اش در دنیا مردمانش باشند. مردمانی شاد، پر امید و توانمند که همواره به افق های بلند می نگرند و خلاق ،کوشا و اهل تفکر هستند. عشق به کودکان وکشف دنیای معصومانه آنان ،مرا به سمت آموزش کشاند. متوجه شدم آینده ی بشریت در دست کودکان است و سرمایه گذاری بر روی آموزش آنها یعنی ساختن آینده.

در این راه متوجه شدم به عنوان یک انسان می خواهم نقشی در ساختن آینده ی روشن سرزمینم داشته باشم وعشق ، امنیت، آرامش، شادی و سربلندی را به آیندگان هدیه کنم."

اعظم قاسمی

بنیانگذار و مدیر دپارتمان قصه

"فکر میکنم سرنوشت هر کسی با چیزی گره خورده است ...چیزهایی که از آن گریزی نیست. قصه هم مرا انتخاب کرد و خواست که قصه بگویم ..پس قصه ام را آغاز کردم ..مثل همیشه یکی بود یکی نبود."