حدود ٥ ساله با موسسه همكاري داره 

قبل از كلاس هاي مونته سوري مربي مهارت اجتماعي كودكان  بود در زمينه كتاب و كتابخواني هم فعالیت داشته. کلی به كار با كودك علاقه داره، توی بحث آموزش به کودکان خیلی صبوره

نوشتن دیدگاه