• مربی ارف
  • کارشناسی زیست شناسی
  • مسلط به زبان انگلیسی،آشنا به زبان آلمانی
  • هنر آموخته ی موسیقی،شاخه ی موسیقی سنتی،ساز تار و سه تار
  • هنر آموخته ی دوره های موسیقی کودک
  • 10 سال سابقه کار موسیقی سنتی
  • 7سال سابقه کار موسیقی کودک
  • 3 سال سابقه کار موسیقی_ درمانی مراکز توانبخشی
نوشتن دیدگاه