در این مقاله به ذکر تفاوت های  آموزش مونته سوری و آموزش های  به روش معمول و سنتی می پردازیم:

روش سنتی :

روش مونته سوری :

1. فضایی مناسب برای سخنرانی ها و سایر فعالیت های معلم محور.

1.محیط کلاس از قبل کاملا آماده شده به طوری که از كار بر روی پروژه مستقل پشتیبانی می کند و مبتنی بر یادگیری فراگیران  برنامه ریزی شده است.

2. سطح بندی کلاسها، دقیقاً با توجه به افزایش 12 ماهه ی  سن تقویمی فراگیران  تعیین می شود.

2. سطح بندی کلاسها به صورت  منعطف در یک محدوده رشد ذهنی تعریف شده است: 0-3 ، 3-6 ، 6-9 ، 9-12 ، 12-15 ، 15-18 ساله.

3. معلم اطلاعات را به صورت شفاهی ارائه می دهد و از کودکان می خواهد تا چنین اطلاعاتی را بخاطر بسپارند و مورد آزمایش قرار گیرند. کودکان باید منفعل باشند.

3. کودکان با کار در پروژه های عملی و تأمل در آنها  ، دانش خود را کسب می کنند،در واقع کودکان به طور فعال اطلاعات را کشف می کنند.

4- برنامه درسی از برنامه سالانه کاملاً برنامه ریزی شده ای متناسب با حوزه های درسی پیروی می کند. موضوعات درسی تا جایی که ممکن است بخش بندی می شوند.

4. برنامه درسی در پاسخ به نیازهای دانش آموزان در هر مرحله از توسعه گسترش می یابد. تا جایی که امکان داشته باشد کم تر  "بخش بندی" انجام می شود.

5- معلم تعیین می کند که بچه ها چه چیزهایی را باید بدانند و به چه ترتیب باید پوشش داده شود. بچه ها درگیر نیستند.

5. هر كودك با معلم خود مشورت می كند تا از طریق برنامه درسی در مسیری منحصر به فرد قرار بگیرد.

6. تأکید بر معلم به عنوان منبع دانش و مرجع اصلی یک گروه.

6. بر روابط شخصي يك به يك بين هر كودك و معلم تأكيد می شود.

7.معلم كاری را كه آماده کرده است ، معمولاً بدون مشورت با كودكان تعیین می كند. ایده تحقیق در کلاس هفتم یا هشتم هنگامی که به کودکان نحوه نوشتن مقالات ترمیک آموزش داده می شود ، مطرح می شود.

7. هر کودک در خلق بخشهای قابل توجهی از کار خود مشارکت دارد. هر کودک از ابتدای کار، در پروژه های تحقیقاتی فردی و زوجی شرکت می کند. این، انگیزه کودک را برای کار کردن و فراتر رفتن از یادگیری عملی پروژه افزایش می دهد.

8.کودک به طور خودسرانه مدت زمان محدودی دارد که در طی آن اطلاعات به کودک ارائه می شود. زمان تمرین تا حد زیادی به زمان تکالیف موکول می شود که در آن معلم نمی تواند حضور داشته باشد.

8- کودک تا زمانی که لازم باشد بدون وقفه در طول زمان کارگاه ،کار می کند.معلم در کنار فراگیر حضور دارد تا نقش تسهیلگر و راهنما را ایفا کند.

9. كودك بر روی حفظ کردن مطالب متمرکز شده  و معلم را به عنوان مرجعي كه بر اساس استانداردهاي خارجي قضاوت مي كند ، مورد توجه قرار مي دهد.

9. کودک بر روی  پروژه ها کار می کند ، و از معلم به عنوان مشاور استفاده می کند تا با کمک او به اهداف خود برسد.

10. یادگیری نتیجه اجبار خارجی بر اساس پاداش و مجازات است.

10. کودک دانش خود را با کار مکرر بر روی پروژه های منطقی پیوسته ،تقویت می کند تا حس کنجکاوی خود را ارضا کرده  و احساس صلاحیت را در خود ایجاد کند.

11.از کودکان انتظار می رود خود را با گروه سازگار کنند. تصور می شود که عزت نفس ناشی از قضاوت و پاداش خارجی است.

11. ریتم کار کودک پذیرفته شده و دلگرم می شود. فرض بر این است که عزت نفس از غرور واقعی کودکان نسبت به دستاوردهای خود ناشی می شود.

12. معلم به طور مستقیم و مكرر قضاوت و اصلاح می كند. معلم کتاب را پاسخ دارد. مرجع  نهایی معلم  است.

12. هر کودک از طریق بازخورد داده شده توسط مواد پروژه به جای معلم ، اشتباهات خود را کشف می کند. معلم از اشاره به اشتباهات به نفع ارزیابی خود توسط هر کودک خودداری می کند. به جای قضاوت و اصلاح ، معلم استفاده از مواد تکمیلی  پروژه را توصیه می کند ، یا "دوباره آموزش داده" ، و مطالب را از زاویه دیگری ارائه می دهد.

13. آزادی حرکت. ارتباط مبتنی بر احترام متقابل. کودکان یاد می گیرند که به درستی صحبت کنند.  13.از کودکان انتظار می رود که فقط وقتی معلم اجازه کاری را می دهد ، حرکت و صحبت کنند. حرکت و ارتباطات مبتنی بر اقتدار خارجی است.
14. تعادل روزانه بین کارهای فردی پروژه ، کارهای مشارکتی در گروه های کوچک ، دروس گروه های کوچک و دروس گروه های بزرگ.

14. كودكان معمولاً در گروههای بزرگ تقسیم  می شوند.

15. تعامل اجتماعی درون کلاس در چارچوب زمان کار عادی آکادمیک کودکان. 15. تفکیک دقیق کار علمی از تعاملات اجتماعی ، که محدود به راهروها ، اتاق ناهار ، یک زمین بازی است.
16. یک برنامه درسی کاملاً مبتنی بر علم ، مفصل ، که ریاضیات ، هنرهای زبان و هنرهای خلاقانه را به روشی معنی دار ادغام می کند. یک برنامه درسی برای پرورش دیدگاه های شخصی و آگاهی اخلاقی

16. برنامه درسی از مفاهیم عمدتا گسسته ، بر اساس حوزه موضوع ،طبقه بندی شده است.

17.هر كودكي مي داند كه فرصت آن را دارد كه مطالعه خود را فراتر از دانش معلم انجام دهد. 17. معلم کتاب پاسخ را دارد. معلم مرجع نهایی است.