اشتیاق به خواندن از سنین پایین برای رشد کودک بسیار مهم و سرگرم کننده است!

کودکان به طور غریزی عاشق کتاب و داستان هستند زیرا با ایده ها ، مکانها و موجوداتی که قبلاً با آنها روبرو نشده اند آشنا می شوند.کودکان از طریق داستانها می توانند درباره زندگی ، جهان و خودشان اطلاعات بیشتری کسب کنند. گذشته از ایجاد فرصت پیوند ، خواندن با فرزندتان فواید زیادی دارد که در اینجا به برخی از آنها اساره می کنیم.

 

درک فرهنگی

گفتن داستان به کودکان این امکان را می دهد تا دنیاها ، کشورها و سنت های مختلف را تجربه کنند. این می تواند به رشد درک از بقیه جهان و فرهنگ های مختلف کمک کند.

 

ثابت شده است که داستان پردازی به پیشرفت احساس همدلی کمک می کند زیرا کودکان ترغیب می شوند خود را در موقعیت شخصیت اصلی داستان قرار دهند. اقدامات و واکنش های آنها را در نظر بگیرند و اینکه چرا آنها را ساخته اند.

کنجکاوی ، تخیل و ارتباطات

خواندن با کودک می تواند تمایل آنها را برای بیان خود و ارتباط افکار و احساساتشان افزایش دهد. از آنها بخواهید که درباره طرح و شخصیت های داستان با شما صحبت کنند؛ به شما نشان می دهد که چگونه هر یک از شخصیت ها ممکن است داستان را به جلو سوق دهند و به شما بگویند که چرا فکر می کنند شخصیت به روشی خاص رفتار کرده است.

 

در هنگام قصه گویی ، شما باید کودکان را به سؤال و تشویق و گفتگو درباره احساسات خود ترغیب کنید.

 

خواندن روش مناسب برای گسترش واژگان است ، زیرا کودک با شنیدن آنها ، کلمات جدیدی را انتخاب می کند. اگر آنها یک کلمه را درک نکنند ، آنها بیشتر از هر چیزی توضیحی خواهند خواست ، بنابراین همیشه این نوع سؤال را تشویق کنید.

 

داستان پردازی همچنین کودکان را به خلاقیت ترغیب می کند و از تخیل خود برای تصویربرداری از تنظیمات ، شخصیت ها و داستان در هنگام باز شدن استفاده می کند. کودک به جای اینکه از تصاویر برای همراهی با کلمات استفاده کند ، که در هنگام تماشای یک فیلم نیز وجود دارد ، قادر به ساخت جهانی است که در آن داستان برای خودش تعیین شده است.

 

تمرکز و مهارت های اجتماعی

از طریق قصه گویی کودکان به گوش دادن به دیگران تشویق می شوند ،چه قصه گو باشد یا به داستان گوش دهد. آنها یاد می گیرند که صبورتر باشند و به دیگران اجازه دهند صحبت کنند. آنها شروع به درک این می کنند که دیگران ممکن است کارها را به همان روشی که انجام می دهند تفسیر نکنند.

 

تمرکز و مهارت گوش دادن آنها زمانی توسعه می یابد که تمرکز خود را بر آنچه گفته می شود گوگل می گویند ، اگر آنها گوش ندهند ، بخشی از این طرح را از دست می دهند.

 

داستان پردازی پنجره ای به دنیاهای جدید در اختیار کودکان قرار می دهد. این فرصت را به آنها می آموزد تا ایده ها و اطلاعات جدید را بیاموزند. بدون درک آن ، آنها از طریق شنیدن داستانی جذاب و هیجان انگیز درسهای ارزشمند زندگی را می آموزند.