لیست کلاس ها

پک مونته سوری ( توانمند سازی) پک 1 تا 2 سال پک 2 تا 3 سال پک 3 تا 4 سال پک 4 تا 6 سال پک 6 تا 8 سال

مربی: مریم برات زاده گروه سنی 1 سال و 6 ماه تا 24 ماه یک شنبه ها ساعت 17

مربی: فیروزه محمدی گروه سنی 3 تا 4 سال و 4 تا 6 سال یک شنبه ها ساعت 18 تا 19

در فضای پارک مربی: مرضیه قاسمی گروه سنی 3 تا 6 سال روزهای زوج صبح ها ساعت 11 و 12 عصرها ساعت 18:30

مربی: فائزه جلالی گروه سنی 3 تا 6 سال سه شنبه ها ساعت 16 تا 17

برنامه شاد: کک به تنور! قصه گویی، ساز و آواز مناسب برای گروه سنی 4 سال به بالا مادر و کودک، تسهیلگران، مربیان کودم و تمام کسانی که میخواهند به دنیای...