در فضای پارک
مربی: مرضیه قاسمی

گروه سنی 3 تا 6 سال

روزهای زوج صبح ها ساعت 11 و 12

عصرها ساعت 18:30