دپارتمان قصه

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-101قصه گویی و نمایش خلاق (3 تا 4 سال)  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده0 از 0حضورییکشنبه16:001,800,000 ریال ظرفیت تکمیل شده است
قصه گویی و نمایش خلاق (3 تا 4 سال)  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده0 از 0آنلاین یکشنبه16:001,800,000 ریال ظرفیت تکمیل شده است
sghk-117هوش هیجانی 3 تا 6 سال  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده0 از 0حضوریسه شنبه16:001,800,000 ریال ظرفیت تکمیل شده است
هوش هیجانی 3 تا 6 سال  جدید4 تا 6 سال, 2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده0 از 0آنلاینسه شنبه16:001,800,000 ریال ظرفیت تکمیل شده است
test1دوره تست4 تا 6 سالفروردين 10, 1400مرداد 29, 1400-1 از 0سرزمین قصه های کهنسه شنبهساعت 81,000 ریال per_seatظرفیت تکمیل شده است
*شامل مالیات بر ارزش افزوده