دپارتمان موسیقی

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
موسیقی کودک (ترم 1)  جدید4 تا 6 سالمهر 9, 1400مشخص نشده0 از 0مشخص نشدهسه شنبه18-196,000,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
موسیقی کودک (ترم 2)  جدید4 تا 6 سالمهر 9, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در موسسهسه شنبه19-207,000,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
*شامل مالیات بر ارزش افزوده