دپارتمان هنرهای تجسمی

ارتمان

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-103سفال(2 تا 3 سال)  جدید2 تا 4 سالآبان 24, 1400آذر 29, 14000 از 0حضوری در موسسهسه شنبه16 تا 172,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
سفال 4-3 سال  جدید2 تا 4 سالآبان 30, 1400دی 5, 14000 از 0حضوری در موسسهسه شنبه ها17 تا 182,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-115سفال (4 تا 6 سال)  جدید4 تا 6 سالآذر 1, 1400دی 6, 14000 از 0حضوری در موسسهسه شنبه18 تا 192,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
هوش هیجانی 4 تا 6 سال  جدید4 تا 6 سالآذر 1, 1400دی 6, 14000 از 0حضوری در موسسهسه شنبه17 - 182,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
*شامل مالیات بر ارزش افزوده

Archive

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-146سفال 3 تا 4 سال  جدید2 تا 4 سالمهر 20, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در موسسهسه شنبه17-182,500,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده