دپارتمان آموزش های پیشرو

دپارتمان

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-145دوره مونته سوری آنلاین  جدید2 تا 4 سال, 4 تا 6 سالآذر 10, 2020مشخص نشده5 از 5مشخص نشده18,500,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده