4 تا 6 سال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
مهارت آموزی (4 تا 6 سال)  جدیدآبان 6, 1400آبان 24, 14000 از 0حضوری در پارکشنبه و چهارشنبه12 تا 132,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
قصه گویی (4 تا 6 سال)  جدیددپارتمان قصهآبان 29, 1400دی 4, 14000 از 0حضوری در موسسهیک شنبه19 - 202,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-115سفال (4 تا 6 سال)  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیآذر 1, 1400دی 6, 14000 از 0حضوری در موسسهسه شنبه18 تا 192,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
هوش هیجانی 4 تا 6 سال  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیآذر 1, 1400دی 6, 14000 از 0حضوری در موسسهسه شنبه17 - 182,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
موسیقی کودک (ترم 2)  جدیددپارتمان موسیقیدی 12, 1400فروردين 22, 14010 از 0حضوری در موسسهسه شنبه18 - 196,000,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
موسیقی کودک (ترم 1)  جدیددپارتمان موسیقیدی 13, 1400فروردين 23, 14010 از 0حضوری در موسسهسه شنبه19 تا 207,000,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
*شامل مالیات بر ارزش افزوده